1. За град София доставката се осъществява с куриер на GSM-ONE на цена 3,00 лв.

2. За страната според тарифния план на ЕКОНТ.

3. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента  или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на GSM-ONE. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката GSM-ONE не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

4. При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, GSM-ONE  се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

5. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

Обратно горе