I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които GSM-ONE предоставя услуги на клиентите си.

2. Продуктите, които се намират на интернет страницата на GSM-ONE не представляват правно обвързваща оферта.

3. След кликане на бутона „Потвърди“, клиентите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошницата. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

4. GSM-ONE си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица GSM-ONE уведомява клиента за изчерпването й  чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента  електронен адрес или на посочения  телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на GSM-ONE, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката  или чрез заместваща поръчка.

5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

II. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

6. GSM-ONE предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производител и гаранционен срок на закупената от Клиента стока.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

7. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

8. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Клиентът е длъжен незабавно да уведомява GSM-ONE за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

9. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на сайта.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА GSM-ONE

10. GSM-ONE има право по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на GSM-ONE  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. GSM-ONE  не носи отговорност спрямо клиентите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез  сайта.

11. GSM-ONE след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

12. GSM-ONE не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на GSM-ONE във връзка с ползването на услугите от клиентите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за GSM-ONE. GSM-ONE не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

13. GSM-ONE има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Клиенти, независимо дали са регистрирани.

14. Информацията по предходния член може да бъде използвана от GSM-ONE, освен в случай на изрично несъгласие на Клиента, изпратено на следния e-mail адрес:  office@gsm-one.eu GSM-ONE събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които GSM-ONE ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

15. GSM-ONE не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които GSM-ONE не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на GSM-ONE.

16. Бюлетин – Newsletter е средство за периодично информиране за предлаганите от GSM-ONE one стоки, услуги и промоции. В момента, в който клиентът си създаде акаунт в сайта или направи поръчка се съгласява за получаването на елетронен бюлетин от онлайн магазин GSM-ONE.

17. GSM-ONE има право да инсталира на компютрите на своите клиенти бисквитки (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Клиента и позволяват възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

Обратно горе